هامون پلیت(کود اورگانیک غنی شده)

کد محصول : 111201

☚ بروشور ☚ مشخصه فنی محصول

 

یک کود ارگانیک و غنی شده است که شامل مواد آلي، نیتروژن، فسفر، پتاسيم و عناصر ريز مغذي(مس، منگنز، آهن و روي) با تركيب شيميايي بسيار متفاوت نسبت به ساير كودهاي حيواني است که با بكارگيري آن در زمينهاي كشاورزي با توجه به مقدار زياد عناصر غذايي موجود در آن، مي توان حاصلخيزي خاك را افزايش داد.
 

ترکیب تقریبی هامون پلیت (درصد)
ازت (N) فسفر (P) پتاسیم (K) سولفور (S) مواد آلی کلسیم (Ca) روی (Zn)
2/3-8/2 0/2-5/1 2-1 6-4 70-60 6-4 0/2- 5/1
منیزیم (Mg) مواد خشک آهن(Fe) منگنز(Mn) سدیم (Na) مس(Cu) اسیدیته
6/0-5/0 90-85 7000- 5000 ppm 7000- 5000 ppm 3000- 2000 ppm 200- 100 ppm 5/6-0/6 ppm

 

خصوصیات هامون پلیت:

• بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی،
• افزایش دهنده مواد آلی خاک،
• کاهش موضعیpH خاک،
• اصلاح فعالیت بیولوژیکی خاک،
• افزایش چسبندگی خاکهای شنی و کاهش چسبندگی خاکهای رسی،
• کم کردن جرم حجمی ظاهری و افزایش تخلخل و نفوذ پذیری خاک،،

 

نحوه مصرف:

کاربرد خاکی(چالکود یا نواری).

موارد مصرف:

کلیه محصولات زراعی، باغی، سبزي و صيفي جات و گلخانه ای.

 
نکات قابل توجه در استفاده از هامون پلیت:

• سه تن کود مرغی تازه معادل50 کیلوگرم سولفات پتاسیم،100 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و50 تا100 کیلوگرم اوره دارد. بهترین روش در تعیین مقدار هامون پلیت مرغی لازم در هر هكتار انجام آزمون خاك میباشد و مقدار مصرف آن با توجه به آزمون خاك زراعی و آنالیز کود مرغی با مشورت و نظر مهندسین جهاد و کشاورزی هر منطقه تعیین و مورد استفاده قرارگیرد.

 

 
زمان و نحوه مصرف هامون پلیت:

• کود مرغی موجب اصلاح فعالیت بیولوژیكی، کشت و کار و خواص شیمیایی خاك می¬شود و در فصول مختلف سال، می¬توان آن را مصرف نمود اما در باغات با مصرف آن در فصل پاییز، بیشترین زمان برای تجزیه کود مرغی و آزاد سازی عناصر غذایی موجود در آن فراهم میگردد.

 

 

محصولات زراعي
محصول ميزان مصرف زمان مصرف
غلات 1000-500كيلوگرم در هكتار قبل از کشت
سبزیجات و نهالستان ها
پنبه، چغندر قند، ذرت و ساير نباتات صنعتي
محصولات باغي و گلخانه ای
پسته 2000- 1000 کیلوگرم در هکتار(400-200 گرم براي هر درخت جوان و2000-1000 گرم براي هر درخت بارور) اواسط تا اواخر زمستان و در طول دوره رشد گیاه
انگور
مركبات
انار
درختان هسته دار
فضای سبز
فضای سبز 300- 200 گرم در هر متر مربع قبل از کشت
گیاهان گلخانه اي
گیاهان گلخانه اي 300-200 گرم به ازاء هر بوته قبل از کشت