هامون كلات نیترات روي(جامد، حاوي 17% روي و 12% نیتروژن)

کد محصول : 121304

☚ بروشور ☚تائیدیه موسسه تحقیقات خاک و آب

 

کاربرد کودهای حاوی روی و نیتروژن برای کلیه محصولات کشاورزی ضروری است. روي با دخالت در ساخت هورمون¬هاي گياهي، از ريزش سرشاخه¬ها، گلها و میوه¬ها جلوگيري می¬کند. بیشتر گیاهان تمایل به جذب نیتروژن بصورت نیترات دارند که در رشد گیاه نقش بسیار مهم¬تری را در مراحل زایشی نسبت به مراحل رویشی ایفا می¬کند. هامون کلات نیترات روي با تركيبی بر پایه EDTA، یک کود بسیار موثر برای رفع کمبود روی و نیتروژن کلیه محصولات کشاورزی بوده و در توسعه رشد و ميوه دهی باغات و جلوگیری از خوابیدگی محصولات زراعی نقش اساسی دارد.
 

خصوصیات هامون كلات نیترات روي:

• داراي 17درصد روي قابل جذب و 12 درصد نیتروژن كلات شده با تركيب EDTA،
• پايداري بسيار زياد و حتي تا pH های بالاتر از 5/8 ،
• قابل مصرف بصورت مصرف خاکی (چالکود)،
• براحتي در آب حل شده و قابلیت استفاده محلولپاشي يا همراه آب آبياري (كود آبياري) را نیز دارد،
• میزان کلر، بر و سدیم آن بسیار پائین بوده و براحتی در خاک های شور قابل جذب است. 

 

نحوه مصرف:

مصرف خاكي، كود آبياري و محلولپاشي.

موارد مصرف:

کلیه محصولات زراعی، باغی، سبزیجات و گلخآنه‌اي.

 
نکات مهم در استفاده از هامون كلات آهن جامد نکات مهم در استفاده از هامون کلات نیترات روی:

• در روش كود آبياري باید در هر نوبت آبیاری، مقادیر توصيه شده را در تانكرهاي كود کاملا حل نموده و سپس استفاده کرد تا از گرفتگي نازل ها جلوگيري شود.
• در روش محلولپاشي: باید در هر نوبت قبل از مصرف، تانکر را با کود و تا نيمه از آب خالص پر نموده و خوب بهم بزنيد، در نهایت تانکر کود را با آب خالص پر نمایید.
 

(يادآوري: هميشه تانکر و ظرف محتوي كود را قبل از استفاده خوب تكان دهید).

 

احتیاطات

• از مخلوط نمودن هامون کلات آهن با سموم مسي خودداري شود.
• این کود، بگونه اي تهيه شده است كه قابليت اختلاط با بیشتر كودها و سموم علف كش و آفت كش ها را دارد اما بهتر است مقدار كمي از این كود را با کودها و یا سموم دیگر مخلوط نمود چنانچه رسوب تشكيل نشد، دو كود و یا سموم قابل اختلاط هستند.
• توصیه می شود فبل از محلولپاشی در سطح وسیع، غلظت نهايي مخلوط را کنترل نموده و آن را در یک سطح کوچک ازمایش نمود.

 

 

 

نباتات زراعي
محصول ميزان و روش مصرف زمان مصرف
مصرف خاكي كودآبياري محلولپاشي
غلات - دو نوبت هر نوبت 2-1 کیلوگرم در هکتار دو نوبت هر نوبت 1-0/5 کیلوگرم در هکتار زمان پنجه زني تا ساقه رفتن (امكان مصرف توأم با علف كش ها)
محصولات علوفه اي چند روز بعد از برداشت هر چين
سيب زميني پس از خاكدهي، قبل از گلدهي
پنبه تشكيل جوانه هاي گل، دو هفته بعد، قبل از باز شدن قوزه ها
ذرت 5-4 برگي ، قبل از ظهور گل آذين هاي نر
چعندرقند 8-6 برگي يك ماه بعد
ساير نباتات صنعتي 30 تا 40 روز بعد از ظهور جوانه ها (حدودا 8-4 برگي ) و مصرف مجدد بعد از 15 روز
محصولات باغي
انگور 50-30 گرم براي هر درختان جوان 100-50 گرم براي هر درخت بارور دو نوبت هر نوبت 3-2 کیلوگرم در هکتار دو نوبت هر نوبت 1-0/5 کیلوگرم در هکتار قبل از گلدهي، پس از تشكيل ميوه، شروع آبدار شدن ميوه ها
گياهان زينتي و انواع گل مصرف در مرحله رشد كامل گياه قبل از گلدهي و در شرايط تنش هر 15-10 روز يك بار
پسته زمان ارزني شدن ميوه، يك ماه بعد، پر شدن دانه ها
مركبات مصرف پس از ريزش گلبرگ ها، تورم جوانه ها، فندقي شدن و حدودا يك ماه بعد
سبزيجات برگي و پيازي (پياز، كاهو و ...) 7-5 برگي، قبل از گلدهي، پس از تشكيل ميوه در 3 تا 4 نوبت به فواصل 15 روزه
سبزيجات (گوچه فرنگي، خيار، هنداوانه، خربزه و ...) قبل از تشكيل ميوه در 3 تا 4 نوبت به فواصل 15 روزه
ميوه هاي گرمسيري پس از ريزش گلبرگ ها و در مرحله رشد مقدماتي ميوه و 2 تا 3 بار تكرار به فواصل 15 روزه
ميوه هاي سردسيري (سيب، گلابي، گيلاس،...) پس از ريزش گلبرگ ها و در مرحله رشد مقدماتي ميوه (فندقي شدن ميوه) و 2 تا 3 بار تكرار به فواصل 15 روزه
گیاهان گلخانه اي
گیاهان گلخانه اي - 4-2 کیلوگرم در هر m21000 300- 100 گرم در 100 لیتر آب در 1000 متر مربع مصرف در زمان رشد رويشي (از هفته چهارم تا نهم)