هامون کلات روي(مايع، 8 % روي)

کد محصول : 122202

☚ بروشور ☚ تائیدیه موسسه تحقیقات خاک و آب

 

محلولپاشی روی، علاوه ¬بر برطرف نمودن علائم کمبود این عنصر، در ساخت هورمون¬هاي گياهي، جلوگيري از ريزش سرشاخه¬ها، افزایش ميزان توليد و كيفيت محصول نیز موثر است و می¬تواند موجب افزایش مقدار روی موجود در دانه، برگ و میوه گیاهان شده و بالتبع مقدار روی موردنیاز بدن انسان‌ها و حیوانات که از بخشهای مختلف گیاه تغذیه می¬کنند را تأمین نماید. هامون كلات روي، ترکیبی منحصر به¬ فرد بر پایه کلات بوده که در پيشگيري يا درمان كمبود روي، افزایش عملکرد و کیفیت غذایی كليه محصولات كشاورزي بخصوص ذرت، برنج، سويا، حبوبات، سورگوم و درختان ميوه(بويژه مركبات و انگور) بسیار موثر می¬باشد.
 

خصوصیات هامون کلات روی مایع 8%:

• داراي 8 درصد روی کل،
• پايداري بسيار زياد و حتي تا pH های بالاتر از 5/8 ،
• براحتي در آب حل شده و مي توان آن را بصورت محلولپاشي يا همراه آب آبياري (كود آبياري) مصرف نمود.
• میزان کلر، بر و سدیم آن بسیار پائین بوده و براحتی در خاک های شور قابل جذب است. 

 

نحوه مصرف:

كود آبياري و محلولپاشي.

موارد مصرف:

کلیه محصولات زراعی، باغی، سبزیجات و گلخآنه‌اي.

 
نکات مهم در استفاده از هامون کلات روی مایع 8%:

• در روش كود آبياري باید در هر نوبت آبیاری، مقادیر توصيه شده را در تانكرهاي كود کاملا حل نموده و سپس استفاده کرد تا از گرفتگي نازل ها جلوگيري شود.
•در روش محلولپاشي: باید در هر نوبت ابتدا ظرف محتوي كود را تكان دهید. سپس قبل از مصرف تانکر را با آب و کود تا نيمه از آب خالص پر نمود خوب بهم بزنيد. در نهایت تانکر کود را با آب خالص پر نمایید
 

(يادآوري: هميشه تانکر و ظرف محتوي كود را قبل از استفاده خوب تكان دهید).

 

احتیاطات

• از قرار دادن هامون کلات آهن مایع، در معرض تابش مستقيم نور خورشيد خودداری شود.
• این کود، بگونه اي تهيه شده است كه قابليت اختلاط با بیشتر كودها و سموم علف كش و آفت كش ها را دارد اما بهتر است مقدار كمي از این كود را با کودها و یا سموم دیگر مخلوط نمود چنانچه رسوب تشكيل نشد، دو كود و یا سموم قابل اختلاط هستند.
• توصیه می شود فبل از محلولپاشی در سطح وسیع، غلظت نهايي مخلوط را کنترل نموده و آن را در یک سطح کوچک ازمایش نمود.

 

 

 

نباتات زراعي
محصول ميزان و روش مصرف زمان مصرف
مصرف خاكي كودآبياري محلولپاشي
غلات - دو نوبت هر نوبت 2/5-1/5 لیتر در هکتار دو نوبت هر نوبت 1/5-1 لیتر در هکتار زمان پنجه زني تا ساقه رفتن (امكان مصرف توأم با علف كش ها)
محصولات علوفه اي چند روز بعد از برداشت هر چين
سيب زميني پس از خاكدهي، قبل از گلدهي
پنبه تشكيل جوانه هاي گل، دو هفته بعد، قبل از باز شدن قوزه ها
ذرت 5-4 برگي ، قبل از ظهور گل آذين هاي نر
چعندرقند 8-6 برگي يك ماه بعد
ساير نباتات صنعتي 30 تا 40 روز بعد از ظهور جوانه ها (حدودا 8-4 برگي ) و مصرف مجدد بعد از 15 روز
محصولات باغي
انگور - دو نوبت هر نوبت 3-2 لیتر در هکتار دو نوبت هر نوبت 5/1-1لیتر در هکتار قبل از گلدهي، پس از تشكيل ميوه، شروع آبدار شدن ميوه ها
گياهان زينتي و انواع گل مصرف در مرحله رشد كامل گياه قبل از گلدهي و در شرايط تنش هر 15-10 روز يك بار
پسته زمان ارزني شدن ميوه، يك ماه بعد، پر شدن دانه ها
مركبات مصرف پس از ريزش گلبرگ ها، تورم جوانه ها، فندقي شدن و حدودا يك ماه بعد
سبزيجات برگي و پيازي (پياز، كاهو و ...) 7-5 برگي، قبل از گلدهي، پس از تشكيل ميوه در 3 تا 4 نوبت به فواصل 15 روزه
سبزيجات (گوچه فرنگي، خيار، هنداوانه، خربزه و ...) قبل از تشكيل ميوه در 3 تا 4 نوبت به فواصل 15 روزه
ميوه هاي گرمسيري پس از ريزش گلبرگ ها و در مرحله رشد مقدماتي ميوه و 2 تا 3 بار تكرار به فواصل 15 روزه
ميوه هاي سردسيري (سيب، گلابي، گيلاس،...) پس از ريزش گلبرگ ها و در مرحله رشد مقدماتي ميوه (فندقي شدن ميوه) و 2 تا 3 بار تكرار به فواصل 15 روزه
گیاهان گلخانه اي
گیاهان گلخانه اي - 3-2 ليتر در هرm21000 300-200 میلی لیتر در 100 لیتر آب در 1000 متر مربع مصرف در زمان رشد رويشي (از هفته چهارم تا نهم)