والبوم VALBOM

 

☚ مشاهده بروشور ☚ مشاهده مشخصه فنی محصول

 

منشاء: کرواسی

نوع مصرف: علوفه ای – دانه ای

گروه رسیدگی: 600 فائو (FAO 660)

هیبرید: سینگل کراس

رنگ دانه: زرد متمایل به نارنجی

شکل دانه: دندان اسبی

برگها: ایستاده با زاویه کم

شکل بلال: دوکی شکل و کشیده بلند

تعداد دانه در قطر بلال: 18-14 دانه

تعداد دانه در طول بلال: 65-55 دانه

مقاومت به بیماری: به بیماریهای پوسیدگی مقاوم و به ورس نیز مقام می باشد

ساقه: دارای قطر ساقه قوی و استوار می باشد که بر روی ساقه بلالهای بزرگ بوجود می آید.

قدرت جوانه زنی و قوه نامیه بالا و سبز سریع و یکنواخت است.

رقمی که برای ذرت علوفه ای بسیار مناسب می باشد.

برای کشت علوفه ای:  95-90 روزه قابل برداشت می باشد و با پوشش سبز انبوه و بلالهای بزرگ دارای تناژ بالا می باشد.

در تولید دانه: 125-120 روزه قابل برداشت می باشد.

در کشت اول و در شرایط مطلوب تا 3/19 تن دانه برداشت شده است.

ثبت شده در فهرست EU