هامون ولک(روغن امولسیون شونده)

کد محصول : 212101

☚ بروشور ☚ مشخصه فنی محصول

 

روغن ولک شناخته ترین روغن و پر کاربردترین روغن ها برای افزایش اثربخشی کلیه سموم (حشره کش ها، قارچ کش ها، علف کش ها) و جذب بهتر کودهای محلول پاشی شده، برروی گیاه می شود. این محصول، نسبت به حشره کش ها خطر بسیار کمتری دارد به طوریکه باقیمانده آن روی محصولات، برای انسان خطرناک نیست و سمیتی نیز برای پرندگان و حشرات مفید ندارد. روغن پایدار هامون ولک، که ماده موثره آن پارافین بوده و ترکیبی مناسب ازجهت آلودگی های زیست محیطی، با خاصیت چسبندگی است که به تنهایی و یا همراه سموم در زمآن‌های مختلف (پیش بهاره، بهاره و تابستانه) جهت کنترل تخم انواع شپشک ها، شته ها و کنه های گیاهی در درختان میوه، مرکبات، چای، زیتون و پسته وسیعاً مورد مصرف قرار می گیرد. استفاده از هامون ولک باعث شکوفایی یکنواختر و کاملتر جوانه های گل، تسریع در گلدهی درختان، گرده افشانی کامل تر گل های ماده و افزایش درصد تشکیل میوه می گردد. هامون ولک از طریق بستن منافذ تنفسی، باعث مرگ حشرات مضر شده و همچنین با انحلال قشر مومی جلد حشره باعث می شود که حشره بوسیله نیروی کشش سطحی آب، گرفتار شود که در روش مبارزه با لارو پشه با پهن کردن یک لایه نازک هامون ولک روی سطح آب، مورد استفاده قرار می گیرد.
 

ویژگی های هامون ولک:

• افزایش قابلیت جذب سموم و کودهای مایع در گیاهان از طریق تقویت مکانیزم عمل سلول¬های روزنه،
• کاهش 30 تا40 درصدی مصرف سموم و کودها،
• افزایش نفوذپذیری سموم به درون آفات و عوامل بیماریزا،
• نسبت به حشره کشها برای انسان خطر بسیار کمتری دارد،
• برای پرندگان و حشرات مفید سمیتی ندارد،
• جهت کنترل تخم انواع شپشک¬ها، شته¬ها و کنه¬های گیاهی در درختان میوه، مرکبات، چای، زیتون و پسته بسیار مفید است،
• ریز نمودن قطرات محلول سموم و کودهای تهیه گردیده و افزایش اثرگذاری آن‌ها،
• افزایش مدت اثر بخشی سموم و کودها بدون داشتن اثرات باقیمانده در گیاه،
• شکوفایی یکنواخت تر و کاملتر جوانه های گل،
• بدون اثرات برگ سوزی و بسته شدن روزنه های برگ،
• اين كود حاوي مقدار قابل توجهي يون سولفات است كه با اسيدي كردن محيط ريشه مي تواند موجب افزايش جذب عناصر غذايي می گردد.تسریع در گلدهی درختان، گرده افشانی کامل تر گلهای ماده و افزایش درصد تشکیل میوه.

 

نحوه مصرف:

محلولپاشی توام با کود و سموم شیمیایی.

موارد مصرف:

کلیه محصولات زراعی، باغی، سبزیجات و گلخآنه‌اي.

 
نکات مهم در استفاده از هامون ولک:

• در بهار و تابستان باید قبل از سمپاشی با روغن، درختان را آبیاری کرد،
• سه هفته قبل و بعد از سمپاشي با روغن، از کاربرد گوگرد روي گياه بايد خودداري نمود.
 

 

احتیاطات

• از قرار دادن هامون ولک، در معرض تابش مستقيم نور خورشيد خودداری شود.
• ازمخلوط نمودن روغن امولسيون شونده با قارچکش کاپتان جداً اجتناب شده و فاصله حداقل10روز بين مصرف روغن واين قارچکش رعايت شود.
• اگر روغن با سم همراه باشد باید احتیاطات مربوط به سم نیز رعایت شود.
• هامون ولک بگونه اي تهيه شده است كه قابليت اختلاط با بیشتر كودها و سموم علف¬كش و آفت¬كش¬ها را دارد اما توصیه می شود قبل از کاربرد در سطح وسیع، غلظت نهايي مخلوط را کنترل نموده و آن را در یک سطح کوچک آزمایش شود.

 

نام محصول نحوه مصرف ميزان مصرف زمان مصرف
درختان میوه گرمسیری محلولپاشی 5/1- 1 درصد زمستان قبل از تورم جوانه ها و بهاره با نظر کارشناس میوه
درختان میوه سردسیری محلولپاشی 5/2- 2 درصد زمستان قبل از تورم جوانه ها با نظر کارشناس
درختان غیرمثمر و گیاهی زینتی محلولپاشی 1 درصد همراه با یکی از سموم فسفره پیش بهاره و با نظر کارشناس