عناصر غذایی کم مصرف، اهمیت، علائم کمبود و روشهای تشخیص در گیاه

 

منیزیم
کلسیم
آهن
منگنز
روی