شرکت کشاورزی و دامپروری هامون برگ

 

 

با توجه به نقش فرآوردههاي كشاورزي در تامين غذا، بشر همواره در جستجوي يافتن راههايي براي افزايش توليد و بهبود كيفيت محصولات كشاورزي بوده است. اين امر به طور کلی از دو راه امكان پذير بوده است:
1. افزايش سطح زير كشت،
2. افزايش توليد در واحد سطح در واحد زمان.
در سالهاي اخير، به دليل کاهش منابع خاكي و آبي در اثر عوامل مختلف، اعتقاد بر اين بوده است كه تنها راه براي تامين غذا، افزايش توليد در واحد سطح در واحد زمان است. امروزه كشورهاي مترقي با وجود كاهش سطح زيركشت، بدلايل مختلف از جمله شهرنشيني، صنعتي شدن و توانستهاند با بهبود روشهاي توليد محصول و فراهم نمودن شرايط رشد بهتر براي نباتات مختلف، مقدار كل توليدات خود را افزايش دهند بطوري¬كه ميزان توليدات آنها، نه; تنها از مصرف; داخلي خود زيادتر است بلكه از مازاد آن بعنوان سلاحيبرعليه كشورهاي در حال توسعه استفاده مي;كنند. در دنیای صنعتی ابزار مدیریتی قوی برای افزایش رشد و بهبود کیفیت عناصر غذایی گیاهان را می طلبد که در همین راستا شرکت کشاورزی و دامپروری هامون برگ، با هدف ارتقاي سطح كيفي فعاليت ها و ارائه¬ي دانش فني موردنياز صنعت کود، با سابقه¬اي معادل10سال در توليد و عرضه انواع کودهای شیمیایی، معدنی و آلی، براي دستیابی به هدف فوق روش های علمي و ابتكاري در مديريت و بهره گيري از دانش روز دنيا را بر پایه راستی با خلقت در پیش گرفته است. این شرکت، با ایجاد واحد صنعتی و مکانیزه در شهرک صنعتی گرمسار و با بهره گیری از تخصص و توانایی پرسنل و جذب دانش خارج از سازمان با استفاده از مشاوران توانمند و موفق داخلی و همکاری و مشاوره با شرکت Fertiland Canada، سعی در توسعه سالم بازار و بسترسازی مناسب دارد. چراکه توسعه خلاقیت و نوآوری، بهبود سطح رضایت کارکنان، توسعه سیستم های انگیزشی، توسعه مهارت کارکنان و ارتقاء سلامت کارکنان از استراتژی های تعریف شده این شرکت در حوزه رشد و یادگیری منابع انسانی می باشد.
این شرکت سعی دارد با سرلوحه قرار دادن شعارخودهامون به گیاهان راست میگوید از سطح کیفی مورد درخواست مشتریان نیز فراتر رفته و خدمات خود را صادقانه و منصفانه به خاک، آب، گیاه و انسان عرضه کند.

 

مجوزها و تأییدیه ها

با توجه به ضرورت ارتقاء کیفی خدمات و همگام بودن با مطالبات روز جامعه صنعت و یکپارچه¬سازی دیدگاه شرکت با سایر همکاران و نيز با توجه به اهداف کیفی تدوین شده، اين شركت نائل به اخذ گواهینامه های ذیل گردیده است:
اخذ گواهینامه ایزو 9000ویرایش 2008 در حوزه تولید محصولات شرکت،
اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 ویرایش 2004،
اخذ گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو 18001 ویرایش 2007 ،
اخذ گواهینامه سیستم مدیریت رضایت مشتریان ایزو 10004 ویرایش 2012.
تآییدیه موسسه خاک و آب درخصوص برخی از محصولات تولید شده شرکت.

 
 

 

 
 

" هامون به گیاهان راست میگوید."