تولید در بخش کشاورزی همواره با انواع خطرات و نگرانی ها همراه است و پس از رخداد بلایای قهری – طبیعی توجه همگان به وضعیت محصولات کشاورزی که بدون سقف و حصار در عرصه مزارع و باغ ها هستند را به خود جلب می نماید.

در ایران تنها ساز و کاری که با هدف حمایت از کشاورزان در رویارویی با بلایای قهری – طبیعی به طور نظام مند و در قالب مفاهیم اقتصادی دیده شده است، نظام بیمه کشاورزی است.
توفان یکی از عوامل خطرگونه گون و پرشماری است که آن دسته از تولیدکنندگان بخش کشاورزی که اقدام به بیمه محصول خود نموده اند، در صورت رخداد آن می توانند از حمایت بیمه کشاورزی بهره مند گردند.
در حال حاضر در بیمه محصولات گلخانه ای، باغی و تنه درختان عامل خطر توفان به همراه اکثر عوامل قهری و طبیعی تحت پوشش بیمه بوده و خسارت وارده ناشی از آن قابل بررسی و پرداخت می باشد.
مهندس محمدحسین صفرپورطاهر قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: افرادی که در هر یک از موارد یادشده دارای بیمه نامه از صندوق بیمه کشاورزی بوده و از توفان اخیردچار خسارت به صورت شکستگی درختان، ریزش محصول و آسیب به محصول گلخانه ای بر اثر تخریب پوشش گلخانه شده اند، می توانند در اسرع وقت نسبت به اعلام خسارت و تکمیل فرم درخواست خسارت در شعب بانک کشاورزی مشخص شده در فرم بیمه نامه های خود اقدام نمایند.
وی افزود: چنانچه اعلام خسارت به موقع صورت پذیرد امکان بررسی دقیق و سریع وجود داشته و در صورت خسارت کلی می توان قبل از اتمام مدت قرارداد نسبت به پرداخت غرامت اقدام گردد. در تمامی موارد بیمه شده خسارت دیده با اعلام بیمه گذار، خسارت ها ارزیابی و با توجه به مفاد قرارداد و در زمان مقرر نسبت به پرداخت غرامت اقدام خواهد شد.
مهندس صفرپورطاهر در ادامه افزود: با توجه به اینکه وقوع، برخی از عوامل قهری مانند توفان های اخیر هر چند نادر هستند ولی وقوع آنها قطعی می باشد لازم است، انتخاب محل گلخانه و نوع سازه و پوشش آن، محل باغ و سیستم کشت آن و نیز احداث باد شکن با عنایت به جهت باد غالب و جهت شدیدترین بادهای منطقه طوری صورت گیرد که کمترین خسارت را در زمان وقوع توفان داشته باشند.
گفتنی است؛ عامل خطر توفان در شمار زیادی از محصولات زراعی نیزتحت پوشش بیمه کشاورزی بوده و بیمه­گذاران محترم در صورت بروز خسارت ناشی از عامل خطر توفان می توانند از حمایت های بیمه ای برخوردار گردند.

فائو پیش‌بینی کرده است تولید برنج در ایران طی امسال ۱۰۰ هزار تن افزایش یابد و از ۱.۸ میلیون تن در سال گذشته به ۱.۹  میلیون تن طی امسال برسد.

به گزارش تسنیم،‌ وزارت کشاورزی آمریکا نیز در گزارشی از کاهش تولید گندم ایران طی امسال خبر داده و پیش بینی کرده است تولید گندم در ایران طی سال زراعی جاری به ۱۳ میلیون تن برسد. این گزارش همچنین پیش بینی کرده است تولید برنج ایران به ۱.۷ میلیون تن افزایش یابد.