کودهای جامد


 

 

هامون ماکرومیکس-1(گرانوله، 15-15- 15+ حاوی سولفات+ روی+آنزیم)
هامون ماكرومیکس-2 (گرانوله، 15-8-15)
هامون گوگرد بنتونیته(گرانوله)
هامون پلیت(کود اورگانیک غنی شده)

 

 

کودهای پودری


 

 

هامون كلات آهن (جامد، حاوی 12% آهن)
هامون كلات آهن (جامد، حاوي 6% آهن)
هامون كلات روي (جامد، داراي14% روي)
هامون كلات نیترات روي(جامد، حاوي 17% روي و 12% نیتروژن)
هامون رشد بیست (جامد، 20-20-20 +ریزمغذی)
هامون ميكرو میکس جامد+ آنزيم(100%محلول در آب)

 

 

کودمایع


 

 

هامون كلات آهن (مایع، حاوي 6% آهن)
هامون کلات روي(مايع، 8 % روي)
هامون كلات كلسيم (مايع، 10 درصد كلسيم)
هامون ميكرومیکس (مایع)

 

 

کود اختصاصی


 

 

هامون كلات ذرت (پودری، محلول در آب)
هامون کلات پسته(پودری، محلول در آب)

 

 

روغن ولک


 

 

هامون ولک(روغن امولسیون شونده)